|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
  Rapporter en utilsigtet hændelse

En sundhedsperson skal rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), som sundheds-personen får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed.

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade eller kunne forvolde skade på patienten.

Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her. Bivirkninger vedr. medicin skal heller ikke rapporteres her.

Sagsbehandlingen af de enkelte hændelser foregår lokalt, så der lokalt kan drages læring. Herefter anonymiseres data og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 Oplysninger om den hændelse, som du ønsker at rapportere
Hvor skete hændelsen (Tryk på "Søg")?Søg...
Lokalitet  
Patientovergang
Hvis hændelsen blev opdaget et andet sted en der, hvor den skete, eller hvis flere lokationer var involveret i hændelsen – så angiv venligst dette ved at klikke på "Tilføj".
NavnRolle i hændelsenInvolveret stednavn
Ingen data
Hvornår skete hændelsen?
Kendt/ skønnet/ ukendt dato 
Kendt/skønnet/ukendt tidspunkt 
Dato:  
 
Tidspunkt: 
Lægemidler og medicinsk udstyr
Lægemiddel: Angiv venligst det væsentligste præparat, hvis dette er særlig interessant ift. hændelsen. Anfør kun undtagelsesvis mere end et præparat. 
HandelsnavnIndholdsstofAdm.vejStyrkeATC
Ingen data
Medicinsk udstyr: Såfremt medicinsk udstyr var involveret i hændelsen, så tilføj her det væsentligste. 
Udstyrs typeHandelsnavnModel
Ingen data
Her skal du give en uddybende beskrivelse af hændelsen – husk at lægge særlig vægt på forhold, som bidrog til hændelsens opståen.  
Giv din rapport en sigende overskrift – den bruges af sagsbehandleren til at skabe overblik.  
 Hvor alvorlig var hændelsen
Alvorlighed – hvad var den reele skade på patienten?  
Her vil vi bede dig give en uddybende beskrivelse af hændelsens konsekvens for patienten  
 Forslag til forebyggelse
Angiv dine forslag til, hvordan man kan forebygge tilsvarende hændelser.  
 Oplysninger om patienten
Patientens navn og CPR-nummer anvendes kun til, at din lokale sagsbehandler kan få hændelsens omstændigheder yderligere belyst. Oplysningerne slettes automatisk, inden sagen indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Patientens navn 
Patientens CPR-nummer (Husk bindestreg) 
Patientens køn: 
Patientens alder: 
Patientstatus: 
Flere patienter involveret 
 Kontaktoplysninger
Dine kontaktoplysninger skal bruges til, at din lokale sagsbehandler kan indhente eventuelle supplerende oplysninger om hændelsen og omstændighederne omkring den. Kontaktoplysningerne vil ikke blive videregivet, og de vil blive slettet automatisk, før rapporten indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Navn 
Email 
Tlf.  
Faggruppe 
 Vedhæft en fil
Sagens dokumenter 
TypeTitelDato Tid
Ingen data
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.11.1.0 (Live)