|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
Handleplaner er under udvikling !
 General
Titel på handleplanen
Ansvarlig person:
Ansvarlig for handleplanen 
Lokalitet for handleplan
Lokalitetsnavn 
Sektor 
Vedhæft eventuelt handleplanen nederst, - i sektionen ”Vedhæftede dokumenter”.
 Problemet - Info
 Problemet
Hvilket problem iværksatte handlingsplanen?
Handleplanens problembeskrivelse 
Angiv typen af problemet efter WHO-klassifikationen
Andet problem, beskriv: 
Hvordan blev problemet erkendt
Vedhæft eventuelt yderligere information vedrørende problemet, - i sektionen ”Vedhæftede dokumenter”.
 Interventionen - Info
 Interventionen
Beskriv interventionen og hvordan den gennemføres eller tænkes gennemført
Beskrivelse 
Søgeord
Søgeord 1 
Søgeord 2 
Søgeord 3 
Vedhæft eventuelt yderligere information vedrørende interventionen, i sektionen ”Vedhæftede dokumenter”.
 Succeskriterier for implementationen - Info
 Succeskriterier for implementationen
Succeskriterier for implementationen og grad af succes
Succeskriterium (objektivt og målbart)Grad af succes
Ingen data
Vedhæft eventuelt dokumentation for implementationen og grad af succes nederst, - i sektionen ”Vedhæftede dokumenter”
 Succeskriterier for effekt - Info
 Succeskriterier for effekt
Succeskriterier for effekt, vurdering af effekt og kvalitet
SucceskriteriumEffektKvalitet
Ingen data
Vedhæft eventuelt dokumentation for effekt, vurdering af effekt og kvalitet nederst, - i sektionen ”Vedhæftede dokumenter”
 Handleplanens faser - Info
 Handleplanens fase
Planlægge

Anfør dato for tidspunktet hvor handlingsplanen er udarbejdet, men endnu mangler lokal vedtagelse, er vedtaget lokalt, men mangler ekstern vedtagelse, eller er fuldt vedtaget.

Handleplanen udarbejdet (mangler godkeldelse lokalt), anfør dato: 
 
Handleplanen udarbejdet (mangler godkeldelse externt), anfør dato: 
 
Handleplanen udarbejdet og beslutning for gennemførelse truffet, anfør dato: 
 
Udføre

Anfør dato for gennemført implementering, og dato for gennemført evaluering af graden af implementeringen.

Implementeringen af interventionen i handleplanen er gennemført, anfor dato: 
 
Evaluering af graden af implementeringen er gennemført, anfør dato: 
 
Evaluere

Anfør dato for gennemført effekt-evaluering.

Evalueringen af effekten af interventionen, fx på patientsikkerheden, er gennemført, anfør dato: 
 
Handle

Anfør dato for iværksat almindelig drift af interventionen.

Handleplanen er sat i almindelig drift, anfør dato: 
 
 Offentliggørelse - Info
 Offentliggørelse
 Vedhæftede dokumenter
Vedhæftede filer 
TypeTitelDato Tid
Ingen data
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.11.1.0 (Live)