|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
  Rapporter en utilsigtede hændelse på Færøerne

En sundhedsperson, skal rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), sundhedspersonen får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed.

Ved en Utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne forvolde skade på patienten.

Forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her. Ligeledes skal bivirkninger vedr. medicin heller ikke rapporteres her.

Sagsbehandlingen af de enkelte hændelser foregår lokalt, så der lokalt kan drages læring. Herefter anonymiseres data og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Når du vælger hvor hændelsen skete, så vær opmærksom på at vælge "Offentlige sygehuse" og derefter Færøerne

 Oplysninger om den hændelse, som du ønsker at rapportere
Hvor skete hændelsen? (Vælg "Offentlige sygehuse" og derefter Færøerne)Søg...
Lokalitet  
Patientovergang
Hvis hændelsen blev opdaget et andet sted end hvor den skete eller flere steder var involveret i hændelsen, så angiv dette ved at klikke på "Tilføj"
NavnRolle
Ingen data
Hvornår skete hændelsen?
Kendt/ skønnet/ ukendt dato 
Kendt/skønnet/ukendt tidspunkt 
Dato:  
 
Tidspunkt: 
Lægemidler og medicinsk udstyr
Lægemidel: Angiv venligst det mest væsentlige præparat, hvis dette er særligt interessant ift. hændelsen. Anfør kun undtagelsesvis mere end et præparat 
HandelsnavnIndholdsstofAdm.vejStyrkeATC
Ingen data
Medicinsk udstyr: Såfremt medicinsk udstyr var involveret i hændelsen, så tilføj her det mest væsentlige. 
Udstyrs typeHandelsnavnModel
Ingen data
Her skal du give en uddybende beskrivelse af hændelsen - husk at lægge særlig vægt på forhold som bidrog til hændelsens opståen.  
Giv din rapport en sigende overskrift - den bruges af sagsbehandleren til at skabe overblik.  
 Hvor alvorlig var hændelsen
Alvorlighed - hvad var den reele skade på patienten?  
Her vil vi bede dig give en uddybende beskrivelse af hændelsens konsekvens for patienten  
 Forslag til forebyggelse
Angiv dine forslag til hvordan man kan forebygge tilsvarende hændelser  
 Oplysninger om patienten
Patientens navn og CPR-nummer anvendes kun til, at din lokale sagsbehandler kan få hændelsens omstændigheder yderligere belyst. Oplysningerne slettes automatisk inden sagen indsendes til Patientombuddet.
Patientens navn 
Patientens CPR-nummer (Husk bindestreg) 
Patientens køn: 
Patientens alder: 
Patientstatus: 
Flere patienter involveret 
 Kontaktoplysninger
Dine kontaktoplysningerne skal bruges til at din lokale sagsbehandler kan indhente eventuelle supplerende oplysninger om hændelsen og omstændighederne omkring den. Kontaktoplysningerne vil ikke blive videregivet og de vil blive slettet automatisk før rapporten indsendes til Patientombuddet.
Navn 
Email 
Tlf.  
Faggruppe 
 Vedhæft en fil
Sagens dokumenter 
TypeTitelDato Tid
Ingen data
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.11.1.0 (Live)