|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
 Rapporter en utilsigtet hændelse i pilotprojektet

Introduktion

Dette rapporteringsskema er en del af pilotprojektet ”Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet”. Derfor ser det lidt anderledes ud, end det plejer. Hvis du ikke er med i pilotprojektet, eller du vil rapportere en hændelse, som er sket et andet sted end din egen enhed, skal du bruge det normale rapporteringsskema. Det tilgår du ved at klikke her.

 Overskrift
Skriv en overskrift, der er dækkende for hændelsen.  
 Hændelsesbeskrivelse

En god hændelsesbeskrivelse indeholder:

1. Informationer om, hvad der skete før, under og efter hændelsen
2. Informationer om, hvilke konsekvenser hændelsen havde eller kunne have haft for patienten
3. Eventuelle forslag til forebyggelse
4. Eventuelle øvrige kommentarer.

Har du behov for at vedhæfte en fil, kan du gøre det nederst i skemaet.

Skriv ikke navne, CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger i dette felt. Undgå interne forkortelser og begreber.  
Er hændelsen relateret til COVID-19?  
 Oplysninger om patienten

Patientens navn og CPR-nummer er vigtige for at kunne behandle hændelsen bedst muligt.
Oplysningerne bruges i den lokale analyse og slettes automatisk, inden hændelsen sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed

Navn 
CPR-nummer (Husk bindestreg) 
 Alvorlighed

Faktisk konsekvens 

Ved faktisk konsekvens skal du vælge, hvor alvorlige konsekvenser hændelsen faktisk havde for patienten.
Klik på spørgsmålstegnet nedenfor for at få information om alvorlighedskategorierne.
 

Mulig konsekvens

Hvis den faktiske konsekvens er 'ingen' eller 'lettere', skal du vælge, hvor alvorlige konsekvenser, du tror, hændelsen kunne have haft.
Hvis du på nuværende tidspunkt ikke ved, om hændelsen har konsekvenser, skal du vælge, hvor alvorlige konsekvenser, du tror, hændelsen evt. vil kunne få.
Du skal ikke vælge mulig konsekvens for hændelser med alvorlige eller dødelige konsekvenser.

NB: Det kan være svært at vælge, hvor alvorlig konsekvens en hændelse havde eller kunne have haft. Vælg blot den alvorlighedskategori, du umiddelbart vurderer er rigtig. Når hændelsen bliver sagsbehandlet, kan sagsbehandler ændre det, hvis det er relevant.
 

Faktisk konsekvens:  
Mulig konsekvens:  
 Oplysninger om hændelsen
Hvornår skete hændelsen?
Dato:  
 
Tidspunkt: 
Hvor skete hændelsen (hvem skal modtage hændelsen til analyse og læring?)Søg...
Lokation  
Var der lægemidler involveret i hændelsen?
Hvis der var lægemidler involveret i hændelsen, skal du her registrere det lægemiddel, som du vurderer er mest væsentligt for hændelsen.  
HandelsnavnIndholdsstofAdm.vejStyrkeATC
Ingen data
 Kontaktoplysninger

Det kan være en stor hjælp for den ansvarlige sagsbehandler at have mulighed for at kontakte dig for at få flere oplysninger om hændelsen. Derfor vil vi bede dig skrive dine kontaktoplysninger her. Det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet, men hændelsen bliver under alle omstændigheder brugt til læring.

Kontaktoplysningerne bruges til lokal analyse og bliver slettet automatisk, inden hændelsen sendes videre til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn: 
Arbejdsmail: 
Arbejdstelefon: 
Faggruppe: 
Anonymitet: Den rapporterede UTH vil være anonym, når den indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 Vedhæft eventuelt en fil med flere oplysninger
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.11.1.0 (Live)