|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
 1. Sagens status
Opret-dato 
21-06-2021
Dage til sagsafslutning 
 
Sagsalder 
 
 2. Om hændelsen
Hændelsen
Overskrift  

Rapportøren er blevet bedt om at angive følgende:

1. Informationer om, hvad der skete før, under og efter hændelsen
2. Informationer om, hvilke konsekvenser hændelsen havde eller kunne have haft for patienten
3. Eventuelle forslag til forebyggelse
4. Eventuelle øvrige kommentarer.
Hændelsesbeskrivelse:  
Hændelsesdato
Dato 
21-06-2021
Kl: 
 
HændelsesstedSøg...
Lokation  
Involverede lokationer
NavnRolle i hændelsenInvolveret stednavn
Ingen data

Hændelsens konsekvenser 

Rapportøren har angivet, hvor alvorlige konsekvenser hændelsen faktisk havde, og i nogle tilfælde hvor alvorlige konsekvenser hændelsen kunne have haft eller kan få.
Først skal du validere eller evt. ændre rapportørens angivelse af hændelsens faktiske og mulige konsekvens nedenfor.

Faktisk konsekvens:  

Nu skal du bekræfte den samlede alvorlighedskategori, som kombinationen af faktisk og mulig konsekvens medfører. Det gør du ved at klikke af i feltet nedenfor.

Bekræft samlet alvorlighedskategori  
Herunder kan du se, hvordan den samlede alvorlighedskategori udregnes.

Faktisk konsekvens Mulig konsekvens Samlet alvorlighedskategori
Ingen/ukendt Ingen Ingen konsekvens
Ingen/ukendt Lettere Ingen konsekvens
Ingen/ukendt Alvorlig/dødelig Alvorlig patientsikkerhedsrisiko
Lettere Lettere Lettere konsekvens
Lettere Alvorlig/dødelig Alvorlig patientsikkerhedsrisiko
Alvorlig (vises ikke) Alvorlig konsekvens
Dødelig konsekvens (vises ikke) Dødelig konsekvens
DPSD klassifikation
Er hændelsen relateret til COVID-19?  
DPSD Hovedgruppe   3. Medicin - Udstyr - Stråling
Involveret medicin
HandelsesnavnIndholdsstofAdm.vejStyrkeATC
Ingen data
Involveret medicinsk udstyr
Udstyrs typeHandelsesnavnModel
Ingen data
Røntgen eller andet stråling
Strålingstype 
 4. Dokumenter og notater
Sagens dokumenter 
TypeTitelDato Tid
Ingen data
 5. Fokusområder
Emneord
Emneord 1 
Emneord 2 
Emneord 3 
 6. Patient- og rapportøroplysninger
Patientoplysninger
Patientens navn 
Patientens CPR-nummer 
Patientens køn: 
Patientens alder: 
Rapportøroplysninger
Navn 
Faggruppe 
E-mail 
Telefon 
Må sagsbehandleren sende et spørgeskema til den mailadresse, du har angivet ovenfor? 

 7. Analyse og sagsopfølgning
TypeAfDatoprogress
Ingen data
Hvordan kunne det ske? 
Læring og tiltag 
 8. Sagsafslutning
Aktiv anonymisering af beskrivelser, notater og vedhæftede dokumenter

Ved afslutning af sagen anonymiserer systemet automatisk navn og øvrige oplysninger på patient og rapportør.

Inden afslutning af sagen skal du imidlerrtid sikre dig, at sagens øvrige felter og eventuelle vedhæftede dokumenter ikke indeholder personhenførbare data. Både hvad angår patienten og andre involverede. Sådanne data slettes og erstattes med *********.
Sagen kan først afsluttes, når du i nedenstående felt har markeret, at sagen er anonymiseret.

Sagen inkl. evt. dokumenter er anonymiseret? 
Bemærkninger til Styrelsen for Patientsikkerhed 
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.11.1.0 (Live)