|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
  Rapporter en utilsigtet hændelse

Dette rapporteringsskema er forældet.

Klik her

Som pårørende til en patient har du ret til at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk PatientSikkerhedsDatabase.

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Dette vil jeg være sikker på, at fagfolkene lærer af, både på det aktuelle behandlingssted og mere generelt'.

Sagt med andre ord, så er en utilsigtet hændelse en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af kommunikation.

Din rapport vil blive sendt til den person, som er udpeget til at være ansvarlig for patientsikkerheden på det sted, hvor hændelsen fandt sted. Her vil rapporten blive analyseret for at identificere mulige forebyggende tiltag. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 1. Hvad skete der?

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du kan give din rapport en overskrift. Overskriften bruges af den medarbejder som er ansvarlig for at behandle rapporten.

En overskrift kunne eks.vis. være: "Fik forkert medicin" eller "Faldt på badeværelse". Der er flere eksempler under (?).

Giv din rapport en sigende overskrift   
Beskriv så nøjagtigt som muligt hvad der skete (vedhæft evt. en fil med beskrivelsen - se nederst i skemaet)  
 2. Hvor og hvornår skete det?
Søg hændelsesstedSøg...
Lokalitet  
Hvornår skete hændelsen?
 3. Hvad var konsekvensen?
Hvilken betydning fik hændelsen for patienten?  
 4. Forslag til forebyggelse
Beskriv dine eventuelle forslag til hvordan tilsvarende hændelser kan forbygges  
Hvordan synes du, at personalet tog hånd om hændelsen, efter den blev opdaget?
Vælg den svarmulighed som passer bedst: 
Har du eventuelt andre bemærkninger til forløbet? 
 5. Oplysninger om patienten

Vi har behov for patientens navn og CPR-nummer for at kunne få hændelsen yderligere belyst. Oplysningerne slettes automatisk inden sagen indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn 
CPR-nummer (Husk bindestreg) 
Køn: 
Alder: 
 6. Kontaktoplysninger

Hvis vi må kontakte dig for at få eventuelle supplerende oplysninger om hændelsen og omstændighederne omkring den, så skriv dine kontaktoplysninger her.

Kontaktoplysningerne vil ikke blive videregivet og de vil blive slettet automatisk før rapporten indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn 
Email 
Tlf.  
 7. Vedhæft en fil
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.13.1.441 (Live)