|  Dansk Patient-Sikkerheds-Database
Rapporter en utilsigtet hændelse
  Rapporter en utilsigtet hændelse

Dette rapporteringsskema er forældet.

Klik her

Som patient har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD).

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Dette vil jeg være sikker på, at fagfolkene lærer af, både på det aktuelle behandlingssted og mere generelt'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Din rapport vil blive sendt til det sted, hvor hændelsen fandt sted. Her vil rapporten blive analyseret for at identificere mulige forebyggende tiltag. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed som administrerer rapporteringssystemet. Styrelsen for Patientsikkerhed står for den nationale opfølgning på hændelserne.

 1. Hvad skete der?

Det vil være en stor hjælp for os, at du giver din rapport en titel. Titlen bruges af den medarbejder som er ansvarlig for at behandle rapporten.

En titel kunne eks.vis. være: "Fik forkert medicin" eller "Faldt på badeværelse".

Giv din rapport en sigende overskrift   
Beskriv så nøjagtigt som muligt hvad der skete (vedhæft evt. en fil med beskrivelsen - se nederst i skemaet)  
 2. Hvor og hvornår skete det?
Søg hændelsesstedSøg...
Lokalitet  
Hvornår skete hændelsen?
 3. Hvad var følgerne af hændelsen?
Beskriv de mulige fysiske, psykiske eller andre følger af hændelsen  
 4. Forslag til forebyggelse
Beskriv dine eventuelle forslag til hvordan tilsvarende hændelser kan forbygges/undgås i fremtiden  
Hvordan synes du, at personalet tog hånd om hændelsen, efter den blev opdaget?
Vælg den svarmulighed som passer bedst: 
Har du eventuelt andre bemærkninger til forløbet? 
 5. Oplysninger om dig

Hvis du skriver navn og CPR-nummer kan den ansvarlige sagsbehandler lettere få uddybet hændelsen eks.vis. ved at finde flere oplysninger i journaler mv.

Oplysningerne slettes automatisk inden rapporten indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn 
CPR-nummer (Husk bindestreg) 
Køn: 
Alder: 
 6. Kontaktoplysninger

Hvis den ansvarlige sagsbehandler må kontakte dig for at få eventuelle supplerende oplysninger om hændelsen og omstændighederne omkring den, så skriv dine kontaktoplysninger her.

Kontaktoplysningerne vil blive slettet automatisk før rapporten indsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Navn 
Email 
Tlf.  
 7. Vedhæft eventuelt en fil med flere oplysninger
Vedhæftet fil:
Maks. filstørrelse: 10 MB Slet vedhæftet fil
 
Captcha
Indtast koden vist ovenfor her:
RL Solutions RL6 DPSD Version 6.13.1.441 (Live)